FINEMANGET

08 403 099 33

JÄRNVÄGSGATAN 22, 703 62 ÖREBRO

HEJ@FINEMANGET.SE

ÖPPET "DYGNET RUNT"

  • Finemanget på Facebook
  • Finemanget på Instagram
  • Finemanget på Instagram
  • Finemanget på LinkedIn

Design

VISUELL IDENTITET

Har du tänkt på hur framgångsrika företag 

Den visuella identiten utgör grunden för ett konsekvent uttryck och gör varumärket lättare att känna igen. Behovet av en tydlig visuell identitet ökar också i takt med alla olika framväxande kanaler i vilka man bör och vill synas i. Då är det viktigt att ha ett enhetligt uttryck att hålla sig till så att varumärket kan verka i olika kanaler utan att 

Den visuella identiteten bör genomsyra företaget såväl externt som internet.

En visuell identitet innehåller logotyp, färger, och typsnitt. Utöver dessa kan den även exempelvis innehålla grafiska element, mönster, riktlinjer kring bildspråk eller tonalitet för all kommunikation.

En visuell identitet kan också kallas grafisk profil och presenteras i en grafisk manual. I manualen beskrivs alla de grafiska element som utgör den visuella identiteten och riktlinjer kring hur elementen ska användas. 

Vi på Finemanget Kommunikation kan hjälpa er att skapa eller uppdatera er visuella identitet. Om behovet finns (exempelvis om ni är flera som skapar innehåll och kommunicerar med medarbetare och kunder) kan det vara aktuellt att ha en grafisk manual. En grafisk manual kan vara enkel på endast en sida eller två, men också mycket omfattande. Det beror på storleken av den visuella identiteten. 

 

Design

WEBBSIDA

Vi hjälper dig att ta fram en webbsida. 

Text kommer. 

 

Design

FÖRPACKNINGSDESIGN

Text kommer. 

Text kommer. 

 

Design

ILLUSTRATIONER

Text kommer. 

Text kommer. 

 

Design

LOGOTYP

Text kommer. 

Text kommer. 

 

Design

ÅRSREDOVISNING

Text kommer. 

Text kommer. 

 

Design

TRYCKSAKER

Vi kan hjälpa er med hundratals olika trycksaker, exempelvis: 

  • Broschyrer

  • Böcker

  • Visitkort

  • Banderoller

  • Limmade häften

  • Skrivblock 

Text kommer.