Vi har tagit fram ett delningsverktyg som fungerar som smörjmedel i relationen med alla våra kunder, där våra kunder enkelt kan ladda upp underlag till oss, genom ett foto, en inspelningen eller endast text. Hör av dig!