FINEMANGET

08 403 099 33

JÄRNVÄGSGATAN 22, 703 62 ÖREBRO

HEJ@FINEMANGET.SE

ÖPPET "DYGNET RUNT"

 • Finemanget på Facebook
 • Finemanget på Instagram
 • Finemanget på Instagram
 • Finemanget på LinkedIn

Strategi

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI

Vi kommer inom kort att 

Text kommer. 

 

Strategi

NAMNGIVNING

Att välja namn till sitt företag kan vara väldigt svårt, till skillnad från när man väljer ett namn till sitt barn behöver ens företags namn vara helt unikt. 

Vidare Finns många andra aspekter att ta hänsyn till. Är namnet lätt att uttala? Hur ska stavningen vara? Särskiljer sig namnet och kan mottagare förstå vad företaget sysslar med utifrån just namnet?

Vi hjälper er att med att ta fram ett namn som inte betyder något knasigt på andra språk och som är anpassningsbart i fall du i framtiden vill utvidga din verksamhet.

Vi har varit med i processen att ta fram namn till verksamheter som Decagona, Sharestorm, Concust, Konstrakta, Bookotel och Well Hello Wall. 

 

Strategi

KAMPANJUTFORMNING

Vill du öka din försäljning eller medvetenheten kring ditt varumärke? Låt oss få låta vår fantasi flöda med ditt företag i åtanke! 

 

Strategi

FRAMTAGNING AV APP 

Har du idéer på att ta fram en egen app? Vi har kompetens gällande såväl teknik och affärsutveckling som design och kan vara med dig hela vägen. 

Vi har tagit fram ett delningsverktyg som fungerar som smörjmedel i relationen med alla våra kunder, där våra kunder enkelt kan ladda upp underlag till oss, genom ett foto, en inspelningen eller endast text. Hör av dig!

 

Strategi

INNEHÅLLSSTRATEGI

Företag som finns på sociala medier förväntas att löpande publicera innehåll. Innehåll kan bland annat vara:

 

 • Inlägg i flödet på Instagram

 • Instagram-stories / Facebook-händelser 
  alltså uppdateringar som endast syns i 24 timmar

 • Blogginlägg

 • Instruktionsfilmer på ex. Youtube

 • Textuppdateringar på Facebook eller Twitter

Vad för typ av innehåll bör man då publicera?

En innehållsstrategi konkretiserar vilken typ av innehålls som bör produceras, av vem och när samt i vilka kanaler. Detta kommer man fram till genom att analysera målgruppen, dess intressen och samtidigt ta hänsyn till företaget, dess verksamhet och dess konkurrenter. 

Med en innehållsstrategi blir er närvaro i sociala kanaler väl genomtänkt och sannolikheten att era affärsmässiga mål faktiskt uppnås ökar.